TUNTUTAN UPSR 2017 (KEMASKINI 11 SEPT 2017)

A.  BERIKUT DISERTAKAN DOKUMEN BAGI TUNTUTAN PENGAWAS UPSR 2017. TUAN/PUAN BOLEH “MEMUATTURUN” FAIL YANG BERKAITAN DENGAN TUGASAN :
 
1. TUNTUTAN PERJALANAN (LPM/AM18).
a. KETUA PENGAWAS (SEPT 2017) <SILA KLIK DI SINI>
b. KETUA PENGAWAS (OGOS 2017) <SILA KLIK DI SINI>
c. TIMB. KETUA PENGAWAS (SEPT 2017)  <SILA KLIK DI SINI>
d. GURU PENGIRING (SEPT 2017) <SILA KLIK DI SINI>
e. PENOLONG PENGAWAS (SEPT 2017) <SILA KLIK DI SINI>
 
2. LAMPIRAN A1. <SILA KLIK DI SINI>
3. JADUAL PEPERIKSAAN UPSR 2017. <SILA KLIK DI SINI>
4. TUNTUTAN IKHTISAS (LPM/AM17 – KP). <SILA KLIK DI SINI>
5. TUNTUTAN IKHTISAS (LPM/AM17 – TKP). <SILA KLIK DI SINI>
6. TUNTUTAN IKHTISAS (LPM/AM17 – PP/Pengiring). <SILA KLIK DI SINI>
B.  TUAN/PUAN DIINGATKAN AGAR MENYEDIAKAN DUA (2) SALINAN / SET YANG TELAH DIBUAT PENGESAHAN BAGI SETIAP HALAMAN :
1. SURAT LANTIKAN PENGAWAS (PP ATAU TKP)
2. MAKLUMAT BUKU BANK
3. PENYATA GAJI TERKINI (OGOS 2017)
C.  TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MENGISI DAN MENCETAK BORANG LPM/AM18 (1 SALINAN) & LAMPIRAN A1 (2 SALINAN).
D.  SENARAI SEMAK TUNTUTAN PERJALANAN.<SILA KLIK DI SINI>
E.  SENARAI SEMAK LAWATAN KE PP.<SILA KLIK DI SINI>
 
** P/S  SEMUA BORANG TELAH DIKEMASKINI …
SEKIAN. TERIMA KASIH.

TUNTUTAN UPSR 2014 (KEMASKINI 08 OKT 2014)

A.  BERIKUT DISERTAKAN DOKUMEN BAGI TUNTUTAN PENGAWAS UPSR 2014. TUAN/PUAN BOLEH “MEMUATTURUN” FAIL YANG BERKAITAN DENGAN TUGASAN :

1. TUNTUTAN PERJALANAN (LPM/AM18).

     a. KETUA PENGAWAS (SEPT 2014) <SILA KLIK DI SINI>

     b. KETUA PENGAWAS (OKT 2014) <SILA KLIK DI SINI>

     c. TIMB. KETUA PENGAWAS (SEPT 2014)  <SILA KLIK DI SINI>

     d. TIMB. KETUA PENGAWAS (OKT 2014)  <SILA KLIK DI SINI>

     e. GURU PENGIRING (SEPT 2014) <SILA KLIK DI SINI>

     f. GURU PENGIRING (OKT 2014) <SILA KLIK DI SINI>

     g. PENOLONG PENGAWAS (SEPT 2014) <SILA KLIK DI SINI>

     h. PENOLONG PENGAWAS (OKT 2014) <SILA KLIK DI SINI>

2. LAMPIRAN A1. <SILA KLIK DI SINI>

3. JADUAL PEPERIKSAAN UPSR 2014. <SILA KLIK DI SINI>

4. TUNTUTAN IKHTISAS (LPM/AM17). SILA DAPATKAN SALINAN DARI KETUA PENGAWAS MASING-MASING.

B.  TUAN/PUAN DIINGATKAN AGAR MENYEDIAKAN DUA (2) SALINAN / SET YANG TELAH DIBUAT PENGESAHAN BAGI SETIAP HALAMAN :

    1. SURAT LANTIKAN PENGAWAS (PP ATAU TKP)

    2. MAKLUMAT BUKU BANK

    3. PENYATA GAJI TERKINI (OGOS 2014)

C.  TUAN/PUAN DIKEHENDAKI MENGISI DAN MENCETAK BORANG LPM/AM18 (1 SALINAN) & LAMPIRAN A1 (2 SALINAN). MANAKALA BORANG LPM/AM17 BOLEH GUNAKAN TULISAN TANGAN.

SEKIAN. TERIMA KASIH.